Wymiana filtra jest istotnym elementem użytkowania centrali wentylacyjnej i jej poprawnego działania. Konserwacja wentylacji jest zależna od otoczenia. Filtry należy wymieniać tak często jak jest potrzeba. Należy sprawdzać stan filtrów i w razie potrzeby wymieniaj. Jeżeli czerpnia jest przy polu gdzie często jeździ traktor w powietrzu jest dużo widocznego pyłu albo blisko drzew które mocno pylą to jest inaczej niż gdybyś mieli czerpnie na betonowej pustyni gdzie stopień zapylenia powietrza jest niewielki. Wszystko zależny od warunków. Warto mieć jeden komplet na stanie zęby nie było za póżno aby nie dopuścić do nieodwracalnego uszkodzenia centrali wentylacyjnej.