Ochrona przed pyłami i aerozolami: cementu, węglanu wapnia, grafitu, gipsu, kredy, kamienia, marmuru, tlenku cynku, celulozy, siarki, bawełny, opiłków metali żelaznych, węglowymi, roślinnymi, mącznymi oraz mgłami olejów i substancji ropopochodnych do wartości 4 NDS.

 

Zastosowanie: Półmaska służy do ochrony dróg oddechowych
przeciw aerozolom stałym i ciekłym, gdy stężenie fazy rozproszonej
w aerozolu nie przekracza 4-krotności najwyższego dopuszczalnego
stężenia NDS.

Stosowane w przemyśle: rolniczym, spożywczym, wydobywczym (węgiel, skały i kruszywo, rudy metali), cementowym, budowlanym, drzewnym.

 

Zalety:

Wyrób antyelektrostatyczny, niskie opory oddychania, długi czas eksploatacji półmaski.

Ograniczenia:

Półmaska nie służy do ochrony przeciwko parom i gazom, pyłom i gazom toksycznym oraz nie może być używana gdy deficyt tlenu w powietrzu wynosi <17%.


Wymagania zasadnicze:
Certyfikat oceny typu WE CIOP PIB nr WE/S/1759/2011
EN 149:2001+A1:2009

 

Półmaska może być używana w strefie zagrożonej
wybuchem - wyrób antyelektrostatyczny.
Klasa FFP1 Kategoria III

Napisz swoją recenzję

Napisz swoją recenzję

Karta informacyjna PDF

KARTA INFORMACYJNA PRZEZNACZONA DLA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PÓŁMASKI FILTRUJĄCEJ

Pobierz (0)

Powiązane produkty