Wkłady filtrujące wodę

Wkłady filtrujące wodę

Mechaniczna, sznurkowe, piankowe, węglowe, liniowe, wstępne.

Filtry i wkłady do filtrów wody skutecznie uzdatniają wodę pitną. Usuwają z niej zanieczyszczenia, takie jak różnego rodzaju osady czy mikroorganizmy oraz poprawiają jej walory smakowe.

Uzdatnianie wody – na czym polega?

Woda to jeden z czynników niezbędnyc...

Mechaniczna, sznurkowe, piankowe, węglowe, liniowe, wstępne.

Filtry i wkłady do filtrów wody skutecznie uzdatniają wodę pitną. Usuwają z niej zanieczyszczenia, takie jak różnego rodzaju osady czy mikroorganizmy oraz poprawiają jej walory smakowe.

Uzdatnianie wody – na czym polega?

Woda to jeden z czynników niezbędnych do funkcjonowania żywych organizmów, stanowi około 60% masy ludzkiego ciała. Substancja ta jest nazywana „uniwersalnym rozpuszczalnikiem” – przenikają do niej niemal wszystkie związki i minerały zawarte w skorupie ziemskiej. Jest ona również wyjątkowo podatna na zanieczyszczenia. Substancje chemiczne, osady czy mikroorganizmy sprawiają, że staje się niezdatna do picia i szkodliwa dla środowiska. Uzdatnianie wody jest procesem, w wyniku którego poprawia się jej jakość (usunięte zostają zanieczyszczenia i niepożądane składniki lub zmniejsza się ich stężenie), tak, aby stan czystości był odpowiedni dla danego zastosowania. Istnieje kilka metod uzdatniania wody, obejmują one procesy mechaniczno-fizyczne, takie jak filtracja czy odgazowanie, procesy fizyczno-chemiczne, między innymi koagulację i wymianę jonową oraz dezynfekcję (chlorowanie czy ozonowanie).

Czym jest filtracja? Jak działają wkłady do filtrów wody?

Wkłady filtracyjne do wody umieszcza się wewnątrz obudowy filtrów. To właśnie one sprawiają, że filtracja jest skuteczna. Proces ten eliminuje cząsteczki stałe z cieczy, odbywa się to za pomocą szeregu mechanizmów, które obejmują między innymi: flokulację, sedymentację, kohezję, adhezję czy adsorpcję. Wyróżnia się kilka rodzajów filtracji, w zależności od wielkości cząstek, które są eliminowane w procesie uzdatniania wody: przesiewanie (mechaniczna separacja cząstek za pomocą sita); mikrofiltracja (płyn przechodzi przez specjalną membranę porowatą w celu oddzielenia mikroorganizmów i zawieszonych cząstek od cieczy); ultrafiltracja (rodzaj filtracji membranowej, w której wykorzystuje się membranę półprzepuszczalną – jej rozmiary są zbliżone do wielkości pojedynczych cząsteczek) oraz nanofiltracja (wykorzystuje membrany, których rozmiary porów są mniejsze niż te stosowane w mikrofiltracji i ultrafiltracji).

Wkłady filtracyjne do wody – rodzaje

Istnieje kilka rodzajów wkładów filtrujących wodę. Najczęściej używane przedstawiamy poniżej.

Wkłady filtrujące sznurkowe, piankowe, węglowe

Powszechnie występującymi są filtry mechaniczne oraz węglowe. Filtry mechaniczne zatrzymują zanieczyszczenia, takie jak piasek, żwir, rdza, a filtracja odbywa się od zewnętrznej części filtra do jego wnętrza. Najpopularniejsze są sznurkowe oraz piankowe wkłady do filtrów wody – muszą być one dopasowane rozmiarem do korpusu, w którym zostają umieszczone. Filtry węglowe natomiast usuwają zanieczyszczenia poprzez adsorpcję oraz na zasadzie działania błony biologicznej (na powierzchni filtra tworzy się biofilm, osadzają się na niej mikro- i makroorganizmy usuwające z wody zanieczyszczenia).

Czym są odwrócona osmoza i wkłady filtrujące osmotyczne?

Za jeden z najdoskonalszych znanych systemów filtracji uchodzi filtr odwróconej osmozy (wkłady filtrujące do filtrów osmotycznych są jednymi z częściej wybieranych przez klientów). Zjawisko to polega na oczyszczaniu wody z wykorzystaniem częściowo przepuszczalnej membrany. Podczas gdy osmoza jest procesem naturalnym, aby go zmodyfikować, należy „przepchnąć” wodę, stosując ciśnienie wyższe niż ciśnienie osmotyczne. Membrana odwróconej osmozy umożliwia przenikanie cząsteczek wody, ale nie rozpuszczonych i zawieszonych w niej związków chemicznych, substancji organicznych czy bakterii. Jest stosowana zarówno w procesach przemysłowych, jak i w produkcji wody pitnej.

Liniowe wkłady do filtrów wody

Wkłady liniowe najczęściej stosuje się do filtrów osmotycznych. Wywołują one podłużny przepływ wody i znajdują się na końcowym etapie filtracji. Wśród nich wyróżnia się między innymi wkłady: zmiękczające, wypełnione żywicą jonowymienną, mineralizujące, czyli przywracające minerały wypłukane w procesie osmozy czy alkalizujące (podnoszące pH wody).

Uzdatnianie wody w gospodarstwie domowym

Filtracja jest najważniejszą częścią każdego procesu uzdatniania wody. Podstawowym celem filtrowania jest fizyczne usunięcie zanieczyszczeń. Filtry i wkłady do filtrów wody zapewniają stały i nieograniczony dostęp do czystej wody pitnej. Zainstalowane w domu oczyszczają i uzdatniają wodę, eliminują chlor czy nadmiar żelaza lub manganu, które bezpośrednio wpływają na zdrowie. Znacząco poprawiają także walory smakowe. Istnieje wiele różnych systemów filtracji, dzięki czemu można wybrać ten, najlepiej pasujący do naszych potrzeb.

Więcej
Pokazuje 1 - 10 z 10 elementów
Pokazuje 1 - 10 z 10 elementów