REGULAMIN ZAKUPÓW

Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem internetowym: Pureventfilters.eu

e-mail: kontakt@pureventfilters.eu

 

STRONY TRANSAKCJI

Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym Pureventfilters.eu, zwaną dalej Nabywcą jest pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.

Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego Pureventfilters.eu jest właściciel Sklepu firma SAWEK Sp. z o.o., z siedzibą w Komorów 164, 36-110 Majdan Królewski, identyfikujący się numerami NIP 8141685151 Regon 360665077

 

PRZEDMIOTY TRANSAKCJI

Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW sklepu internetowego Pureventfilters.eu, w chwili składania zamówienia.

Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierające podatek VAT.

Podatek VAT na produkty oferowane w naszym sklepie wynosi 23%.

Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i są objęte pełną gwarancją producenta.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od godz. 8.00 następnego dnia roboczego.

Każde zamówienie jest potwierdzane poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną.

Jeżeli uzyskanie potwierdzenia w ciągu 5 dni roboczych nie będzie możliwe, zamówienie zostanie anulowane.

Cena produktu nie uwzględnia kosztów dostawy zamówienia.

Do każdego z zamówień wystawiany jest dokument elektroniczny - paragon / faktura. Faktury są wysyłane wyłącznie drogą mailową z adresu: bok@pureventfilters.eu na adres podany w zamówieniu. 
Na życzenie klienta możemy wysłać fakturę w formie papierowej, w paczce - taka informację należy przekazać sprzedającemu przed wysyłką paczki z zamówieniem.

 

ZMIANA i ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ

Ze względu na charakter oferowanych produktów, które są produkowane lub realizowane do indywidualnego zapotrzebowania klienta, prawo do anulowania zamówienia jest możliwe tylko do momentu kiedy zamówienie przechodzi do realizacji. Klient posiada prawo do zmian danych umieszczonych na fakturze do momentu wystawienia faktury sprzedażowej.

Aby to uczynić należy wysłać maila pod adres: kontakt@pureventfilters.eu oraz przedstawić dane które będą zmieniane. Po ich potwierdzeniu klient może dokonać zmiany.

 

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Każde zamówienie składane w Sklepie Internetowym Pureventfilters.eu musi zostać potwierdzone przez Nabywcę.

W ciągu 4 dni roboczych od złożenia zamówienia pracownik sklepu skontaktuje się z Państwem pocztą e-mail w celu jego potwierdzenia oraz uzgodnienia dalszych szczegółów transakcji.

W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikłej z winy Nabywcy (błędny numer telefonu) złożone zamówienie zostaje anulowane w ciągu 5 dni roboczych, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych sklepu.

Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego Pureventfilters.eu do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.

Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem Internetowym Pureventfilters.eu.

 

FORMY PŁATNOŚCI

Istnieje kilka możliwości dokonania zapłaty za zamówione produkty.

  • Gotówką przy odbiorze towaru, inaczej „Za pobraniem”;
  • Przelewem przed dostawą towaru. Z chwilą wpłynięcia należności na konto firmy towar zostaje wysłany wraz z fakturą VAT.


DOSTAWY PRODUKTÓW

Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym Pureventfilters.eu realizowane są na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej. W przypadku realizacji dostaw poza terytorium Unii Europejskiej, firma zastrzega sobie prawo do indywidualnego rozpatrzenia zamówienia.

Termin realizacji zamówienia standardowo nie przekracza 14 dni roboczych. Każde zamówienie jest traktowane indywidualnie pod względem charakteru i ilości zamawianych towarów, dlatego też termin realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie i konsultowany z Klientem.

Koszt dostawy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej określa cennik firmy kurierskiej dostarczającej towar.

Koszt dostawy poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest uzależniony od wartości zamówienia. W przypadku zamówienia poniżej kwoty 2000,00 PLN koszty dostawy ponosi Klient i jest on określony cennikiem firmy kurierskiej dostarczającej towar. Standardowo przesyłki towarów dokonywane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Jeśli chce otrzymać towar za pośrednictwem innej firmy kurierskiej, wymagany jest wcześniejszy kontakt z administracją sklepu, celem ustalenia warunków dostawy.

W przypadku zamówienia, którego wartość przekracza 1000,00 PLN* koszty dostawy na terenie Polski ponoszone są przez sprzedawcę, w tym przypadku Pureventfilters.eu.
* darmowa dostawa nie obowiązuje przy zamówieniach na filtry kieszeniowe i włókniny filtracyjne.

Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883.

Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokołu Reklamacji".

 

ODSTĄPIENIE OD ZAWARTEJ UMOWY

Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz 827)

Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od odebrania przesyłki, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Od umowy można odstąpić wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy pocztą lub e-mailem na adres kontakt@pureventfilters.eu Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego towaru, jeżeli korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku:
- gdy przedmiotem umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- gdy przedmiotem umowy jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- gdy przedmiotem umowy są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Razem ze zwracanym towarem Klient zobowiązany jest odesłać fakturę, jak również dołączyć informację o sposobie zwrotu pieniędzy (np. przelew na konto, przekaz pocztowy, wymiana towaru na inny).

Klient odsyła zwracany towar na własny koszt. Nie przyjmujemy przesyłek ”za pobraniem”. Prosimy o zwrot towaru na adres: MAGAZYN Sawek Sp. z o.o., Metalowca 26, 39-460 Nowa Dęba.

Koszt odesłania towaru do przedsiębiorcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi konsument, chyba że przedsiębiorca zgodził się go ponieść lub przed zawarciem umowy nie poinformował konsumenta o tej konieczności.

Należy przy tym pamiętać, że konsumentowi odstępującemu od umowy, należy się nie tylko zwrot ceny towaru, ale także kosztu jego wysyłki poniesionego przy zakupie (wysyłka rzeczy od sprzedawcy do kupującego) – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Jeżeli klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu. Uwaga – nie należy tu uwzględniać odbioru osobistego (0 zł), gdyż nie jest to sposób dostarczenia towaru.

(podstawa prawna: art. 32 ust 1, 33, 34 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta)

 

REKLAMACJE I GWARANCJE

Wszystkie towary zakupione w Sklepie Internetowym Pureventfilters.eu są fabrycznie nowe i objęte pełną gwarancją producenta na równi z innymi formami sprzedaży.

Gwarancji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, przecięcia itp.), a także uszkodzenia spowodowane niedbałym i niewłaściwym użytkowaniem.

W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki.

Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę.

Jeśli otrzymany towar będzie posiadał wady techniczne, prosimy o natychmiastowy kontakt ze sklepem kontakt@pureventfilters.eu. Prosimy jednocześnie o przesłanie pisemnego zgłoszenia reklamacji, w którym należy podać datę zgłoszenia, dokładny opis reklamacji oraz adres zwrotny z nazwą firmy, imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu osoby upoważnionej do reprezentowania firmy.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, które powstały podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku spisania w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej protokołu reklamacyjnego, w momencie odbioru przesyłki.

Reklamowany towar przesłany do nas nie może być używany oraz powinien być czysty. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.

Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu lub dowód dostawy towaru.

Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru do siedziby firmy.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez sklep internetowy Pureventfilters.eu danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), która gwarantuje prawo wglądu do własnych danych, ich poprawiania oraz usunięcia.

Dane osobowe, które Państwo podają podczas zakupów pozyskane są wyłącznie w związku z działalnością Internetowego Sklepu Pureventfilters.eu.

Nasza firma nie wykorzystuje tych danych do żadnych innych celów. W żadnym wypadku nie udostępniamy i nie sprzedajemy tych informacji osobom trzecim. Klienci mają prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawartość Internetowego Sklepu Pureventfilters.eu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543 (pełni jedynie rolę informacji handlowej), a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów, zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w momencie zamówienia na witrynie sklepu. Sklep Pureventfilters.eu zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych.

Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Składając zamówienie Nabywca zobowiązany jest do zaakceptowania powyższego regulaminu.